Om Aalborg Svømmeklub
Undervisning
Konkurrence
Vandpolo
Dykker
A.S.V.
AS shop
Aalborg Svømmeklub
   
Sitemap Print
 

Nyt fra formanden.

 
 

Sæsonen2017/2018 i gang.

En svømmeklub er altid i gang. - Selvom der har været sommerferie, har der også i denne periode været svømmet mv.

Aalborg har fået et nyt friluftsbad - Vester Fjordpark, som blev indviet kort før DGI landstævnet som Aalborg kommune var vært for. En del af Vester Fjordpark er et fantastisk nyt klubhus til vores dykkerafdeling, og nye vandpolofaciliteter til polo spillerne, således der nu er mulighed for at spille under åben himmel, når vejret tillader det. Men også mange andre gode nye ting i Vester Fjordpark, som jeg håber I vil benytte jer af. - Bl.a. en åben vand bane i fjorden.

Aalborg Svømmeklub afviklede med stor succes DÅM i Svømmeland. En stor succes takket være alle I frivillige, som var med til at svømmere, officials, tilskuere mv. fik en god oplevelse. - Med nye startskamler, bane tov, og et fantastisk samarbejde med Svømmeland er der skabt grobund for lignende stævner i fremtiden.

Henover sommer har Aalborg Svømmeklub afholdt Aqua Camp med stor succes, til glæde for nogle af byens børn. - Der arbejdes på at der næste år laves en camp i første og sidste uge af sommerferien.
I et samarbejde med DGI har der også været afholdt Rescue Camp med succes.

Viktor Bromer deltog ved årets VM i Budapest, og opnåde en 7. plads i en meget stærkt besat 200 m fly finale. - Fra sæsonstarten rykker Viktor til NTC, hvor han dagligt vil træne med henblik på yderligere udvikling og udbygning af sin placering i verdenseliten. - Viktor er fortsat tilknyttet Aalborg Svømmeklub, og stiller op for AS til mesterskaber mv., samt deltager i træningen i Aalborg med jævne mellemrum.
Mastersvømmeren Kirsten Møller har deltaget i VM for Masters i Budapest om kom hjem med en flot 10. plads. - Vi vil gerne fejer Kirsten ved opstartsstævnet d. 9.9 i Øster Alle. - Og nu vi er ved Øster Alle er hallen kommet godt i gang efter en renovering af vandbehandlingsanlægget.

Limfjordskrydseren skulle være afviklet lørdag d. 19. august men måtte delvis aflyses pga. vejret. - Tak til jer der nåede at svømme, og var klar til det, samt de frivillige som gør det muligt at skabe rammerne for denne event. - Vi prøver igen søndag den 3. september 2017, og håber vejrguderne er med os.

Jackie Gade var en af de Aalborg svømmere der nåede at gennemfører d. 19. august. - Jackie har henover sommeren med stor succes deltaget ved NM og EM i open water. Det blev til medaljer ved NM - tillykke med det. Vi følger med spænding dine fremtidige løb rundt omkring.

Aalborg Svømmeklubs cheftræner Eyleifur Johannesson - i daglig tale Leifi - havde den 1. august 2017 været i AS i 10 år. - Det er vi meget glade for, og håber at der er mulighed for flere år endnu, hvor klubben til stadighed kan fortsætte med at være med i toppen af dansk svømning. - Tirsdag aften under AS Elites landtræning blev Leifi kort hyldet af svømmere og repræsentanter fra bestyrelsen, og Leifi modtog en gave i anledning af jubilæet.

På kontoret har Lene haft travlt med indmeldinger til den nye sæson - der er endnu ledige pladser til at svømme i vores dejlige svømmeklub.

Konkurrence svømmeren har sat gang i sæsonen med henblik på forberedelserne til diverse stævner og mesterskaber, herunder et EM på kortbane i Royal Arena kort for jul. - Jeg håber AS bliver godt repræsentere, samt at mange af jer vil tage over og overvære dette fantastiske mesterskab. - En af deltagerne er formentlig Mie, som går en ekstra travl tid i møde ved også at deltage i Vild med dans. - Så Mie har et meget travlt og spændende efterår i vente. - Vi hepper på dig, både på bassinkanten og ved dansegulvet/TV.

Tak for hjælpen til jer alle, der stiller op og yder en indsats for vores dejlig Aalborg Svømmeklub.

23.8.2017 Vandhilsen fra John.


De frivilliges hjælp til Aalborg Svømmeklub.

Mange frivillige hjælper Aalborg Svømmeklub med at løse en lang række af de opgaver der er behov for at løse i det frivillige foreningsliv, til gavn for medlemmerne og den dejlige by vi bor og lever i. - Her i 2017 er der et par ekstra opgaver at løse, udover det vi er vant til, og derfor er der brug for endnu flere frivillige til de to store arrangementer der afvikles i slutningen af juni måned.

I dagene fra 24. til 27. juni er Aalborg Svømmeklub sammen Dansk Svømmeunion arrangør af Danske
Årgangsmesterskaber på langbane i Svømmeland. - Hallen har fået nye startskamler, og inden længe også flere nye banetove.

DGI er i et tæt samarbejde med Aalborg kommune værter ved DGI landsstævne 2017. - Aalborg by har inviteret gæster, og det kræver en indsats af alle, herunder de frivillige i byens foreningsliv, som ved deres hjælp kan være med til at tjene penge til klubkasserne. - Aalborg Svømmeklub står for en vagtordning på Gl. Hasseris Skole, hvor efterskoler overnatter i dagene fra 25. juni til 2. juli 2017.

Aalborg Svømmeklub har stor brug for din hjælp til disse to arrangementer, så derfor overvej allerede nu, i hvilket omfang du kan hjælpe som frivillig, og muligvis der er nogle i dit netværk, der også kan give en hånd med. - Inden længe vil der her på hjemmesiden komme yderligere information og mulighed for tilmelding.

John Larsen, formand.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Ændring i Undervisningsafdelingen

Trine Bakholm har valgt at stoppe som undervisningsleder i Aalborg Svømmeklub, og jeg vil gerne på klubbens vegne sige dig tusind tak for den store indsats, som du har ydet for AS gennem mange år, såvel som træner som leder.

Vi er på udkig efter en ny undervisningsleder, og der arbejdes pt. med opgaven. Vi har umiddelbart valgt at lægge en række opgaver ud til de to halansvarlige, som vi i dag har indgået en aftale med. Øvrige opgaver varetages af bestyrelsen indtil der er fundet en ny undervisningsleder.

I Østre Alle og Gigantium er det Phillip Lundqvist der er ansvarlig.
I Sofiendal er det Jais O. Nielsen der er ansvarlig.

Såfremt der opstår ting der skal løses i hallerne eller andet vedr. svømme-undervisningen mv. kan en af de to kontaktes.

Tag godt imod de to ude i hallerne. Jeg er sikker på at de yder det optimale for at få dagligdagen til at fungere til fuld tilfredshed for klubbens medlemmerne og alle andre der færdes i hallerne.

Hilsen

John Larsen, formand.

3. april 2016

----------------------------------------------------------------------------------------------------


Alle er godt i gang.

Her midt i efterårsferien er det blevet tid til lidt nyt fra formanden. Vi er kommet godt i gang med sæson 2015/2016, og der svømmes, dykkes, springes, dyrkes livredning og spilles vandpolo på livet løs.

I en klub af Aalborg Svømmeklubs størrelse er der næsten gang i "forretningen" døgnet rundt - fra de tidlige morgentimer kl. 05.50, hvor klubbens bedste svømmere starter med dagens første træningspas, og til de sidste motionister eller Team Swag mandag aften slutter af omkring kl. 22.00. - Og i det mellemliggende tidsrum har alle vores dygtige instruktører og trænere været i gang med at lære-, eller gøre vores medlemmer bedre til at svømme. 15 af disse instruktører deltager her henover efteråret i kursusvirksomhed gennem Dansk Svømmeunion, således de bliver endnu dygtiger til at udføre jobbet. Et lignende kursus forsøges pt. etableret for nogle af vores trænere i konkurrenceafdelingen, ligesom der søges efter kursustilbud for vandpolotrænerne. - Det er vigtigt, at Aalborg Svømmeklubs instruktører er veluddannet, således de kan give klubbens medlemmer den bedste undervisning/træning til gavn og glæde for alle.

I løbet af dagen har vi også nogle instruktører der tager sig af skolesvømningen, og herigennem bidrager til at lære skoleelever i 4. klasse at svømme.

Aalborg Svømmeklubs dykkerafdeling har klubhus i Friluftsbadet, som står overfor en renovering, for så at genopstå som Vestre Fjordpark. Det har så medført, at klubbens dykkerafdeling fra omkring 1. januar 2016 får klublokale i vores klubhus  på Skydebanevej. Det skulle give klubbens øvrige medlemmer gode muligheder for at stifte bekendtskab med denne gren. - Jeg er sikker på at der vil blive lavet klubaftner, hvor dykkerne vil vise, og fortælle om deres gren af vandaktiviteterne. Når Vestre Fjordpark er færdig, flytter dykkerafdelingen i nye lokaler i dette område.

Pt. arbejder Aalborg kommune med budget 2016, og det ser ud til, at foreningsområdet også må tage sin del af besparelserne, og det udmønter sig bl.a. i mindre tilskud til opsyn og rengøring i hallerne, samt en justering af hallejen. Alt sammen besparelser, som giver en økonomisk udfordring. - Vi kender endnu ikke den fulde konsekvens af disse besparelser, men arbejder til stadighed for at minimere dem. - Vi håber konsekvensen kan holdes på et minimalt niveau, til gav for vores medlemmer, således vi til stadighed kan levere en god service på dette område. Det er naturligt at foreningsområdet må tage sin del af besparelserne, men umiddelbart bør de minimeres en del, og vi håber til stadighed på at der kan justeres på løsningerne.
Der skal imidlertid ikke herske tvivl om, at vi fra bestyrelsens side arbejder ihærdigt på at minimere konsekvenserne, samt hele tiden søger og vurdere på nye løsninger og metoder, således Aalborg Svømmeklub fortsat kan levere et godt "produkt" i og omkring bassinnet.

Aalborg Svømmeklub har en række samarbejdspartnere, som støtter os på den ene eller anden måde. Bl.a. et par banker Alm. Brand Bank og Spar Nord Bank. - Såfremt du står overfor et bankskifte, eller går og overvejer det, vil det gavne Aalborg Svømmeklub økonomisk, såfremt du vælger en af disse to banker. - Alm. Brand Bank er vores hovedsponsor til Alm. Brand Aalborg Cup 2015 i Haraldslund i dagene 6. til 8. november 2015. Udover at opleve den gode svømning og stemningen i den dejlige Haraldslund Svømmehal, kan du få en snak med medarbejderne fra Alm. Brand, og jeg er sikker på, at de også har kaffe på kanden.

En af kommunens store organisationer - SIFA - støtter foreningslivet med store beløb. Denne støtte har Aalborg Svømmeklub haft stor gavn af i en lang årrække. SIFA har i en længere periode, af lovgivningsmæssige årsager, ikke fundet sig i stand til at udbetale støttebeløb. Men endelig her i det tidlige efterår, ser det ud til at der er en løsning på vej, som har medført at der igen kommer gang i støttekronerne, ganske vist i mindre omfang end tidligere.

Jeg vil også her gerne benytte lejligheden til at takke alle svømmer, sponsorer, forældre mv, som var bidragydere til et godt sponsorstævne i Haraldslund. Tak for hjælpen til jer alle - og husk støt Aalborg Svømmeklubs sponsorer - de støtter os

Om få dage starter vi alle igen op til de ugentlige aktiviteter i vandet, og det er rigtig dejligt - vel mødt igen i Danmarks bedste svømmeklub - Aalborg Svømmeklub, og god fornøjelse.

Vandhilsen John Larsen
Formand.

15.10.2015

-------------------------------------------------------------------------------------------

Stor fokus på Aalborg Svømmeklub.

Mange øjne hviler i disse dage på Aalborg Svømmeklub. - Klubben er blandt de tre nominerede til Den Nordjyske Idrætspris - spændende!! - Bliver det AS der vinder eller løber en af de to andre kandidater med prisen? - Torsdag først på aftenen kender vi svaret, og uanset om AS er vinderen eller ej, er der endnu engang blevet sat fokus på vores store dejlige forening med godt 2200 medlemmer, som favner aldersmæssigt fra 5 til 85 år, og de nyder alle vandet, uanset om de er i gang med:

  At lære at svømme
  Spille vandpolo.
  Dykke på de store dybder
  Dyrke konkurrence svømning
  Motionerer
  Springe fra vipper ved udspring
  Lærer livredning.
  Svømmer i det åbne vand.

Er det ikke skønt med denne mangfoldighed, til stor gavn for alle jer medlemmer.
Det er dejligt at stå i spidsen for en stor flok entusiastiske medlemmer, som hver uge undervises / trænes af en lang række dygtige trænere, med henblik på netop at få mest muligt ud af deres evner i vandet. Hertil kommer en lang række frivillige og Lene på kontoret som er med til at få det hele "bundet godt sammen".
Jeg er stolt af at stå i spidsen for denne Danmarks bedste svømmeklub - Aalborg Svømmeklub.
Og så venter vi alle blot på at det skal blive torsdag, så vi kan få spændingen udløst.

Vandhilsen fra John

21.04.2015


 


 

 

 

 

 

 

 

indlæg slettet fra efterår 2014

 indlæg slettet fra sommer 2014

indlæg slettet fra efterår 2013..

Så har vi snart en stor begivenhed foran os... Aalborg Svømmeklubs jubilæum.. lørdag d. 4.5. 2013 bliver den store festdag..

Vi vil gerne se rigtig mange af jer til receptionen om eftermiddagen i Haraldslund. Det vil glæde os meget.. se alle indbydelser vi har lagt ud på hjemmesiden.

mange hilsner fra Denise

 

  

 

 

 

Nu hvor året går på hæld, vil jeg gerne sige tak for et super godt år i Aalborg Svømmeklub.. vores svømmere og alle medlemmer har gjort det super godt. Aalborg svømmeklub har vist flaget ved mange sportsgrene, f.eks. har vi vist en AS badehætte vandet i Australien, hvor der har været svømmet WM i konkurrencelivredning. Vores medlem Jan Simonsen var udtaget og kom med i kvartfinalen, hvilket var stort.

Vandpolo folkene spiller super, dykkerne har haft et godt efterår med mange gode dyk, vores nye udsprings hold er godt igang og nu STARTER vi op med åbent vand hold, og crawl hold, så alle jer.. forældre og andet godtfolk, meld jer nu til.. så kan I være klar til næste limfjordskrydser, eller blot dyrke crawl, som andre går i fitnesscenter.. vi har også rykket rigtig mange dygtige svømmere videre fra begynderholdene til øvede til super øvede til.. og så videre.. uden alle jer så var der måske lidt tomt her i klubben.

AS har vundet en fantastisk mængde af medaljer i dette år.. herfra skal der lyde et kæmpetillykke til alle jer som har fortjent at få en hilsen om halsen af denne slags.. men bestemt også et stort skulderklap til jer som ikke fik medaljen. I er med til at skabe et godt hold, og har præcist lige så mange værdifulde kompetencer at bibringe med.

jubilæums året som vi går ind i med raske skridt, vil blive husket i mange år.. er vi overbevidste om, for det er ikke mange 100 årige der går rundt i denne by?

Aalborg Svømmeklub fylder 100 år til maj.. en begivenhed som ikke vil gå stille af sig.. overhovedet.. f.eks. skrives der flittigt på et jubilæums skrift. Skulle der gå nogen rundt med en særlig sjov historie om AAlborg svømmeklub, så hører jeg meget gerne fra jer.

Vi har flere jubilæums aktiviteter, vi har store planer om at feste om aftenen, vi har plan om at holde en reception, hvor alle er velkommen, og ikke mindst, så vil vi fejre dagen med at servere kagemand for alle medlemmerne..

Vi glæder os meget.. og skulle der være nogen af jer derude som har lyst til at give en hånd med, enten med noget praktisk, eller noget skriftligt, så sig til.

Jeg vil forsætte med at meddele om festlighederne her i januar.

Til sidst vil jeg ønske alle et godt og sundt nytår og tak for samarbejdet med mange af jer i det år forgangne år.

mange svømmehilsner fra Denise

 

 

7.september 2012

Velkommen i den nye sæson i Aalborg Svømmeklub.. alle hold er nu startet godt op og den allerværste travlhed er ved at lægge sig i afdelingerne, så der kan koncentreres om at få skabt glade svømmere, som nyder at være i vandet på den ene eller den anden måde.

Vi har få ledige pladser rundt på få af holdene, så prøv endelig lykken hvis du har lyst til at svømme.

MEN VI MANGLER RIGTIG MEGET VANDTID.. VI HAR RIGTIG MANGE MEDLEMMER

og der er åbenbart ikke politisk vilje til at vi får mere..

vi har henvendt os på forvaltningen og mener bestemt at vi bør have mere tid.. vi mangler både til vandpolo junior holdene og til nybegyndere.. og konkurrenceholdene kan også altid bruge mere for at kunne konkurrere med de bedste hold i danmark.

Som noget splinter nyt har vi startet udspringshold op ude i Gigantium om onsdagen, det glæder vi meget til at se vokse og blive en ny afdeling på sigt..

næste forår så bliver Aalborg svømmeklub 100 år og i den anledning vil vi fejre det med maner.. så du er altid velkommen som frivillig.. vi kan sagtens bruge en hånd eller 10.

vores konkurrence afdeling har fået en storartet opstart.. og jeg vil gerne slutte denne lille krumme med at sige til vores cheftræner Leifi:

Stort tillykke med titlen som "Årets Juniortræner" - den er igen-igen særdeles fortjent.

mange svømmehilsner fra Denise

 

 

Juli 2012.

Det er helt fantastisk at være vidne til...

Mie svømmer så stærkt som aldig før.. hvor er vi alle stolte og glade for at se hende gøre det så godt..

læs bare her fra i lørdags fra en af de mange gode pressemeddelelser vi har modtaget fra ol i London...

"I det første finaleafsnit af svømmekonkurrencerne ved de Olympiske Lege i London leverede de danske deltagere stærke resultater, som resulterede i to danske rekorder og en sikker finaleplads søndag aften.

I finalen i damernes 4 x 100 m fri holdkap lykkedes det for de fire danskere at forbedre den danske rekordtid fra indledende afsnit med 64/100 sekunder i tiden 3.37,45. Således en virkelig flot dansk holdpræstation, der i finalen rakte til en samlet sjetteplads.

De fire svømmere:
Pernille Blume, SIGMA SWIM Birkerød/NTC: 54,52

Mie Ø. Nielsen, Aalborg: 54,04
Lotte Friis, Herlev/NTC: 55,65
Jeanette Ottesen, KVIK Kastrup/NTC: 53,24

Følg endelig med resten af tiden af OL.. svømning er en stor oplevelse live.. og ikke mindst med de mange gode vinkler som der er optaget derovre..

sommerhilsner fra Denise

maj2012

Tillykke til Mie, som endnu en gang har vundet flotte priser for sine flotte tider.. det er ingen tvivl om, Mie er et kæmpe talent, som gør det så godt. I samme omgang vil jeg også sige tillykke til Leifi, øvrige trænere og assistenter, og holdledere og SU, som er helt uundværlige, når man er så stort et talent. Ingen kan gøre det alene..

Vi er i gang med planlægningen af den nye sæson, og jeg glæder mig over, at vi også kan undervise vores medlemmer i Gigantium. Vi mangler vandtid i alle haller til vores hold, og vi prøver ihærdigt at få alt den ledige tid i svømmehallerne.. vi håber vi kan få plads til så mange som muligt og hvis du har lyst til selv at dyrke eller vil have en plads til dit barn til en af de allersundste idrætsgrene.. så ring til kontoret og hør nærmere om hvordan du kan blive meldt ind..

Husk at hvis du vil have dit barn med til AQUA CAMP, så skynd dig...det går stærkt med at sælge pladserne..  det er den sidste hele uge af sommerferien

I maj 2013 har vi 100 års jubilæum. Vi er i gang med planlægningen af denne store begivenhed, og derfor vil jeg opfordre enhver som har lyst til at lave et stykke frivilligt arbejde til at henvende sig til mig. Vi har brug for hænder til mange forskellige opgaver,.. f.eks. kommunikation, hjemmeside opdateringer, udvikling af apps, sponsor arbejde, vi har brug for hjælp til at indsamle store og små gaver til jubilæums aktiviteterne.. og ikke mindst til selve arrangementet af praktisk karakter.

I behøver ikke have tilknytning til svømmeklubben, det kan fint være af ren interesse for at gøre en forskel.. vi har over 2000 medlemmer, som for den største dels vedkommende er børn..vi udsteder gerne et frivillig bevis på at I har arbejdet hos os, hvis der er brug for det til CVét.

Bedste svømmehilsner fra Denise

 

april 2012.

Vi har allerede et glimrende samarbejde med Spar Nord Hasseris afdeling.

Men her er en perfekt mulighed for at støtte klubben og samtidig få personlige fordele.

Som et led i vores aftale med vores sponsor Spar Nord kan klubben tjene et beløb pr. kundebesøg, som vi har indflydelse på. Banken har været en god samarbejdspartner for klubben og vil gerne have en chance for også at imponere jer.

Hvis I vil hjælpe klubben på denne måde, skal I kontakte Spar Nord Hasserisafdelingen og booke et kundemøde. Husk ved bookningen eller på selve mødet at understrege, at I er blevet henvist af Aalborg Svømmeklub.

Når I har været i banken, bedes I sende en mail til Denise@aalborgsvommeklub.dk 

 

Aalborg Svømmeklub er kommet rigtig godt i gang i Gigantium. Der svømmer 130 børn allerede og mange flere er på venteliste til holdene.

Det glæder mig rigtig meget, at vi har fået den mulighed. Der er meget brug for svømmeundervisning. Og derfor er vi indgået et partnerskab med Aalborg kommune om at tilbyde få timers svømning til 3.klasserne fremover i kommunen. Aalborg svømmeklub skal undervise 68 klasser, i 3 lektioner hver af 45 minutters varighed, så man kan ikke påstå at børnene kan lære at svømme på så kort tid, men derimod give dem lidt oplevelse af hvad det vil sig at lære at svømme. Aalborg svømmeklub håber at skolesvømningen kommer tilbage i den tidligere form, da det er vigtigt at alle børn lærer at svømme.

Vores bedste svømmere har svømmet os op på en 4.plads i danske mesterskaber for hold her lige inden påske. Det er jeg rigtig stolt af og vil gerne sige tak til svømmerne, til trænerne og holdledere.

I februar måned havde vi generalforsamling og vi kan glæde os over at bestyrelsen har de samme medlemmer. Alle blev genvalgt og Jan Byskov blev valgt ind som leder af undervisningsafdelingen.

vi har sådan brug for frivillige..så skulle der nu være nogen af jer som læser dette, som har lyst til at lave frivilligt arbejde så skriv eller ring til mig. Helt særligt ønsker vi os en medie medhjælper.. en som kan strømline og gøre vores udtryk mere klar for de unge.. facebook, og andre måder at kommunikere på.  desuden mangler vi også hænder til sponsorarbejdet. Er der nogen af jer forældre, som sidder med sådanne opgaver til daglig og har gode ideer og hænder til at gøre det, så ring mig endelig op. vi har konstant flere udgifter end indtægter, da det koster rigtig meget at have så dygtig en konkurrenceafdeling.

Næste forår har AS 100 års jubilæum. Vi er derfor gået i gang med forberedelserne dertil. alle er velkomne med bidrag til eventen.. både med forslag og med konkret hjælp til at vi får fejret året behøringt.

rigtig god påske og mange svømmehilsner fra

Denise, formand for AS

 

 

 

 

 

1.2.2012

JUHUU... I dag er en historisk dag i Aalborg Svømmeklubs historie. Vi har glædet os til denne dag i mange år, og de sidste 2-3 år, har vi tålmodigt ventet på at få flyttet nogle af vore mange aktiviteter til den nye svømmehal.

NU LYKKEDES DET SØRME.

Vi er startet op med undervisning i den nye svømmehal ved Gigantium i dag. 

MANGE forventningsfulde små svømmere stod klar, da vi åbnede dørerne lidt i 16.

Aalborg svømmeklub underviser på 4 baner samtidig med at der er offentlig åben. Det er også historisk, for det er ikke sket før.. for vi plejer altså at have svømmehallerne for os selv, da vi er så mange medlemmer, at vi nemt selv kan bruge alt pladsen.

Jeg stod derude i eftermiddag ved indgangen til svømmehallen, sammen med Jan Byskov, som er leder af undervisningsafdelingen, og tog imod de første nye børnehold. DET var stort. (og vi havde selvfølgelig også en masse praktiske udfordringer, når det lige er allerførste dag)

Inde i drengenes og pigernes omklædning stod badeopsynene klar til at hjælpe igang og få badetøjet rigtigt på og på bassinkanten stod svømmelærerne og undervisningen kunne gå igang. I vandet var assistenterne også på deres pladser, super glade og godt svømmende til at understøtte enhver ny svømmer, som synes det godt nok var stort bassin.

Desværre har vi ingen billeder fra i dag, da Gigantium har en regel om at der ikke må fotograferes inde i hallen.. men tro mig, de var  super gode billeder, hvis vi havde taget nogen.

Mange af forældrene udtrykte glæde og tak.. flere af dem købte også selv billet og gik ind for at svømme samtidig med deres eget barn fik undervisning

Kære alle jer nye forældre.. hjertelig velkommen i vores klub. Jeg og resten af bestyrelsen håber, I bliver rigtig glade kunder og medlemmer i vores klub og vi glæder os til at møde jer i forskellige sammenhænge i klubben.  Vi har meldt rigtig mange nye børn og unge ind i disse dage og håber selvfølgelig på at vi får flere...  Lene på kontoret er klar til at indmelde medlemmer.

mange hilsner fra en glad formand

 

Januar 2012

Jeg vil starte med at ønske alle et Godt nytår. 

Aalborg Svømmeklub bliver 99 år i 2012.. Hvilket jo er en vis alder.. men det kan man ikke mærke i klubben, aktiviteterne i alle afdelinger hviner, når de runder hjørnerne af klubhuset eller der suses rundt om svømmehallerne med 120 km i timen.. det summer af aktiviteter alle vegne..hvilket kun kan glæde en formand.

I aften har jeg været til generalforsamling hos dykkerne.. oh hvilket gejst og energi, der også forefindes hos dem. Aalborg Svømmeklubs dykkerafdeling hører hjemme i et fint klubhus ude ved siden af Egholmsfærgelejet. Dejligt og hyggeligt sted med medlemmer som vil klubben det bedste og som kan li at være sammen om at dykke. Alle andre er også velkommen på besøg, så hvis du overvejer at dykke, så vend ansigtet forbi, eller kontakt Torben som er formand for dykkerne via vores kontor.

/Denise

 

 

 

December 2011

Kære alle

Allerførst vil jeg gerne sige tak til Aalborg Svømmeklubs venner for den flotte check på 40.000 kr.. det varmer rigtig meget.. både bokstaveligt for det er rigtig mange penge.. men også i overført betydning.. for det er dejligt at vide at vi har så mange venner... rundt omkring klubben. Vi er ingenting uden alle de kære frivillige hænder.. for det kræver mange hænder hver eneste stævne og hvert social arrangement der laves her..

Aalborg svømmeklubs venner, i daglig tale ASV gør det helt særligt. De laver danmarks bedste mad, de servicerer på rigtig højt niveau og så er de sjove at være sammen med. det skal være sjovt.. og det er det også.

I ønskes alle en rigtig Glædelig Jul samt et godt og sundt Nytår. Tak for et godt svømmeår... det har været helt særligt år.. med mange mesterskaber, mange gode oplevelser i alle afdelinger..  tak for jere indsats i 2011.

varme julehilsner fra Denise

 

Jeg har været i dagspressen nogle gange de sidste par uger med et vigtigt budskab:

At alle børn bør lære at svømme.. uanset om man har forældre som tilmelder en til svømmeundervisning i Aalborg svømmeklub eller ej..

Aalborg Kommune har valgt at sige at der ikke tilbydes traditionel svømmeundervisning fra skoleårets start i sæsonen 2o11/2012.

Det bekymrer mig meget. Jeg tror det er en fatal fejl. Børn skal lære at svømme af mange grunde:

Sikkerhedsmæssige grunde:  Det er farligt ikke at have lært at svømme.

Aalborg Kommune har så meget vand omkring sig. Limfjorden med nyt havnebassin, en havne front.. et friluftsbad, masser af borgere som valfarter til alle de skønne badestrande.. og ikke mindst svømmehaller.. hvilket bare betyder at alle børn SKAL lære at svømme og færdes i vand..

Så Aalborg Svømmeklub går ind for at alle børn systematisk lærer at svømme..  hvad enten det foregår hos os i forenings regi (Det bedste og mest faglige tilbud) eller i skolernes undervisnings tid. Jeg mener ikke vi kan tillade os at tilbyde tørsvømning, ej heller at DUSSerne skal tage til svømning med børnene. Det vil kun blive til leg. Ikke kvalificeret svømmeundervisning. Så jeg håber der er nogle politikere der tænker sig godt om!!!

Vi kan ikke være tjent med at det kun er de forældre, som har råd eller har tid/overskud, eller har besluttet at de VIL betale for deres børns undervisning,  at det er de børn, som får chancen.. det giver ingen mening. hvad med de øvrige?? som kulturmæssigt ikke lige ønsker at deres barn går til svømning..

Sv'ømmeklubben tager imod med kyshånd når der kommer flere medlemmer, selvfølgelig. men tro mig.. vi så hellere at alle børn fik svømmeundervisning.

Vi vil få flere kunder i butikken uanset..  det er jo i vand alt det sjove foregår.. fiskeri.. roning, sejlads.. badning og så videre..

Vi vil gerne tilbyde at overtage noget af undervisningen af børnene fremover..da vi har kompetencen til det, men burde det ikke ligge i folkeskolen?

 Mange svømmehilsner fra Denise

Så er ferien vel overstået og Aalborg Svømmeklub går en ny og stor sæson i møde.. i disse dage holdes der opstartsmøde og seminar i undervisningsafdelingen og alle afdelinger starter op med hold nu.. så der syder af aktivitet alle vegne. 

Allerførst: Hjertelig velkommen til alle jer nuværende, og nye medlemmer, og hjertelig velkommen til alle medarbejdere, både nye og "gamle"..Jeg håber I alle kommer til at trives hos os.

Sommeren har været særlig i år. Vi har nået så mange flotte resultater i konkurrenceafdelingen.. det er helt vildt!!!

Konkurrence svømmere har gjort deres bedste og vist til DM, DÅM og andre stævner, at vi i Aalborg er et stærkt hold.. stort tilllykke til jer alle, svømmere, og trænere.. godt gået altså...

vores store talent, Mie Østergård, har deltaget i WM og svømmet meget stærkt.. stort tillykke til  Mie og Leifi for de flotte resulater og nye personlige rekorder.

Dykkere, og vandpolofolkene er også i fulde omdrejninger fra denne uge, og telefonerne gløder i klubhuset, da man kan melde sit barn til svømning lige nu.. desværre tror jeg at vi kommer til at mangle mange pladser.. for tilstrømningen er overvældende.. dejligt, med også forfærdelig ærgerligt.. det er så forkert, at vi må have børn på venteliste til at svømme, fordi vi ikke kan få mere vandtid.. det er vi ikke helt tilfredse med.. men så kan vi glæde os til den nye svømmehal, ved Gigantium. AS forventer at få meget vandtid derude, så vi kan tilbyde undervisning til alle, som gerne vil lære at svømme.

Aalborg Svømmeklub er med i et forsøg sammen med Sofiendal skolen, hvor vi underviser to ens klasser.. Svømmeklubben den ene klasse og folkeskolelærerne den anden.. dette følges tæt af forskere fra syddansk universitet. og vi glæder os over at være med, da vi er stolte over vores undervisning, og har det som et stort ønske at alle elever kan blive ved med at få svømmeundervisning i skolen. Om det så er os, eller skolelærere som underviser, er ikke pointen, mere at der undervises..  

 mange svømmehilsner fra Denise

 

Søndag d.26.6.2011

Jeg vil ønske alle læsere af denne spalte rigtig god sommerferie.

I Aalborg Svømmeklub er der ikke mange dage hen over sommeren, hvor vi ligger fuldstændig stille, men aktivitets niveauet falder i juli for de fleste aktører.

I konkurrenceafdelingen svømmes der stærkt til mesterskaber i disse dage, hvorimod vandpolo og undervisningsafdelingen går på ferie. Dykkerne har også aktiviteter i deres afdeling.

Lige i disse timer er vores bedste svømmere i vandet i Bellahøj.. for der afholdes faktisk tre stævner i ét ? både DM, DM for juniorer og Danske Årgangs Mesterskaber (gr. 1) Så der bliver masser af spændende svømning at følge de seks konkurrencedage på Bellahøj. Der er gode chancer for medaljer så det glæder os meget.. når svømmerne har trænet et helt år i mange, mange timer, så er det også dejligt at man vinder.

Jeg kan oplyse at Aalborg Svømmeklub har fået tilbud om at være med i et pilotprojekt sammen med Aalborg Kommune. Baggrunden er følgende:

(teksten er hentet fra en pressemeddelse fra Danmarks Idrætsforbund)

12 procent af landets kommuner tilbyder ikke alle elever svømmeundervisning, og yderligere otte procent overvejer at spare skolesvømningen væk. Danmarks Idræts-Forbund (DIF) vil undersøge, om svømmeklubberne kan overtage skolesvømningen og lære børnene at svømme.

"De fleste danskere lærer at svømme i skolen, men den tid kan meget snart være forbi og det kan føre til flere drukneulykker. Vi undersøger nu om svømmeklubber kan redde skolesvømningen, så børnene kan få de nødvendige svømmefærdigheder. Måske vil de økonomisk trængte kommuner oven i købet kunne spare penge på at lade klubberne overtage undervisningen," siger udviklingschef i DIF, Morten Mølholm Hansen.

For DIF og Dansk Svømmeunion handler det ikke kun om at sikre skolesvømningen, men også om at have en høj kvalitet i svømmeundervisningen. Kvalitetsniveauet er derfor i centrum i næste del af undersøgelsen af skolesvømning.

I tre pilotprojekter i Aalborg, Odense og Rudersdal kommuner vil udvalgte klasser i efteråret 2011 blive undervist af henholdsvis skolens svømmelærere og trænere fra den lokale svømmeklub.

"Vi er glade for at der med denne undersøgelse bliver sat fokus på skolernes svømmeundervisning, som i disse år desværre bliver stærkt nedprioriteret i stadig flere kommuner. Vi føler os overbeviste om, at svømmeklubberne, med deres kompetente trænere, vil kunne løfte opgaven at overtage skolesvømningen rundt omkring i landets mange kommuner og give eleverne en undervisning af meget høj kvalitet," udtaler Dansk Svømmeunions direktør Pia Holmen.

Syddansk Universitet vil undersøge og sammenligne undervisningens kvalitet, effekt og udviklingen i børnenes svømmefærdigheder, læring, engagement og motivation. Senere i pilotprojekterne vil økonomien i svømmeundervisningen blive analyseret."

Dette projekt glæder Aalborg svømmeklub sig til at deltage i, for vi er stolte af vores faglighed, og det niveau vi underviser på til daglig.

I vil høre mere om pilotprojektet i løbet af efteråret i denne spalte.

Varme hilsner fra Denise

--------------------------------------------------------------------- 

Onsdag d. 7.6.2011

Aalborg svømmeklub prøver noget nyt... for første gang tilbyder vi Aqua camp i sommer.. så skynd jer, hvis jeres barn vil være med, der er få ledige pladser tilbage, der er mulighed for at svømme en hel uge i træk... med masser af vandoplevelser og glæde og leg i vand.. og svømning, svømning og svømning. Se link på forsiden.

Ligeledes vil jeg gerne opfordre alle til at deltage i Limfjordskrydseren.. i år svømmes der over fjorden d. 3.9.2011. det er en stor oplevelse at svømme på tværs.. og sammen med rigtig mange andre svømmeglade mennesker.. ansvaret for arrangementet er de samme som sædvanligt.. svøm, svømmeklubben Nord, Svømmeland, og AS.

vi ses vel??   det håber jeg da..ellers nærmer tiden sig at vi takker af for denne sæson.. vi svømmer til og med d. 25. juni.. tak for en rigtig god sæson og velkommen efter ferien igen..

Svømmehilsner fra Denise

 

 ---------------------------------------------------------------------

6.5.2011.

Tak... er kun en lille ord, men det har rigtig stor betydning. Her fra min klumme skal der lyde et KÆMPE STORT TAK.

Vi havde en super god dag i fredags, hvor vi holdt indvielse af vores nye klubhus. Vi fik besøg af rigtig mange gode venner, og vi fik dejlige gaver og blomster, som vi bestemt kunne bruge. Tusind tak for det.

De sidste dage op til åbent hus, var voldsom hektiske.. alt skulle være klar.. så fredag klokken 12.30 få kvarter før vi åbnede dørene, satte vi nye skilte op, og plantede krukkerne.. og alle var så klar til at tage imod. Vi var mange der gik de sidste par dage op til og svedte godt for at nå i mål..

Det ligger mig derfor meget på sinde at få sagt tak for hjælpen til alle jer, som tog et nap.. med at sætte på plads, hænge gardiner og billeder op, bære ind, pakke ud, pudse pokaler, smøre sandwich,og så videre og så videre.

Hvis Aalborg svømmeklub ikke var så heldige at have så mange frivillige gik det slet, slet ikke.. ved I godt det, alle jer derude? Her handler det om at GIVE. Give til svømmerne, til hinanden, til fællesskabet og ikke mindst til samfundet.

Der er mange børn/unge som får en god forenings tradition hos os.. det kan jeg bevise. F.eks. skrev en af vore svømmere, som kom til receptionen, i vores gæstebog: "tak fordi I gør så meget for os", disse svømmere vil selv gøre tilsvarende når de bliver voksne, er jeg sikker på.

Helt ærligt.. så stod bestyrelsen med gæstebogen dagen efter, og var helt rørt. Det kan ikke blive bedre, vel?. Tænk at vi kan give noget videre til næste generation af sådan en kaliber..

Fredag aften holdt vi en frivillig fest i klublokalerne.. vi nød at være sammen og der var en dejlig stemning.. Rigtig mange gav SU og bestyrelse positive ord med.. og det gør faktisk en stor forskel, for så ved vi, at indsatsen betyder noget.. (...tak er et lille ord med stor betydning). Som Jesper fra Vandpolo-afdelingen sagde i sin tale: Tænk ikke på om Aalborg svømmeklub giver overskud, eller om vi tjener penge, nej, det handler udelukkende om at gøre noget særligt for de unge, give dem en god fritid.. og det kommer netop ved klubånd, og dette kan det nye klubhus være med til at gøre fremover.. så bak op, jer som er forældre. (skulle der nu være en forældre, en bedsteforældre eller hvem som helst som kunne tænke sig at give en frivillig hånd, så skriv til mig)

Stor tak til dig Lene på kontoret for bøvl og besvær med håndværkere, nye rutiner og så videre.. du gør det godt.

Tak skal også lyde til alle jer, som bor sammen med/er gift med en af vores frivillige. Jeg ved, at det koster på hjemmefronten sådan at stillle op til det frivillige arbejde. Alle jer, som er bag, er lige så vigtige for, at vi kan lykkedes med at drive en klub af denne størrelse. 

Og til sidst vil jeg gerne sige stor tak til  ASV, SU og bestyrelse for jeres utrættelighed.. og engagement.. DET MÆRKEDE VI ALLE.

Hold da op hvor der arbejdes i AS!!! for ene og alene svømmernes skyld.

Mange AS- hilsner fra Denise Bakholm

 ---------------------------------------------------------------------

April er godt igang og påsken står for døren. Aalborg Svømmeklub er flyttet i nye klublokaler på Skydebanevej og bestyrelse og Su har travlt med at komme på plads i lokalerne.

Lene har fået kontor lige inden for døren, så der kan I finde hende, hvis I har behov derfor.. Leifi er flyttet ind på samme kontor.

Vi har fået et dejligt klubhus, og alle nyder, det er i et plan.

Vi vil gerne invitere jer alle til Åbent hus fredag d. 6. maj fra kl. 14.00 til 17.00. Kom og hils på os og se vores klubhus. Vi byder på lidt spiseligt og en kop kaffe eller et glas vin.

AS-hilsner fra Denise

---------------------------------------------------------------------------------

D. 7.3.2011

Marts er som bekendt første måned i foråret og det er også den måned, hvor det gamle klubhus bliver pakket ned i flyttekasser, for vi flytter snart til ny bolig få hundrede meter fra den gamle afdresse.

Aalborg Svømmeklub overtager nemlig nye klublokaler/klubhus på adressen Skydebanevej 1, 9000.

Det er bygningen ved siden af Vesterkærets skole, lige overfor kirken. AS flytter ind på denne adresse sidst i marts.

Det glæder vi os meget til. Huset på Harald Jensens vej er solgt og der flytter en familie ind i huset pr. 1.4.

Lokalerne på Skydebanevej er mere velegnede til klubhus, da der er et klublokale, med borde, hvor alle medlemmer kan komme og få en snak, eller mødes med eget hold, hvis de vil det.

Vi får mødelokaler, og diverse opbevaringsrum, og Lene får kontor lige inden for døren. desuden forefindes en stor sal, hvor vi kan holde forældremøder.

Når vi er kommet på plads, vil vi gerne invitere jer alle på et besøg.. derfor holder vi et åbent hus arrangement, hvor det  vil glæde os at se så mange af vores venner, kolleger, samarbejdspartnere og medlemmer..

Datoen vil snart stå på vores hjemmeside. Så hvis du har lyst til at se klubhuset og glæde os med et besøg, så hold øje med denne spalte.

 

 AS-hilsner fra Denise Bakholm

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

13.2. 2011.

Jeg vil gerne takke for valget i går, og for den store opbakning jeg fik. Jeg blev fuldstændig overvældet.

Tusinde tak for det store fremmøde, det var helt overraskende.

 

Til information til jer, som ikke kender mig:

Jeg har været frivillig i klubben siden 1992, både som turleder, holdleder for flere hold, officials leder, svømmeudvalgsformand, undervisningsleder og næstformand.

Så jeg mener at jeg kender klubbens mange afdelinger og er taknemmelig for at være en af de mange frivillige i AS. Jeg har deltaget i 16 Aalborg Cup, en del Limfjordskrydsere og 100 vis af andre stævner i DK og norden. Jeg sidder også i forretningsudvalget i Breddesektionen i Svøm.

Jeg glæder mig til arbejdet som formand, og føler at jeg har overskuddet og lysten til at give et stykke arbejde også på denne post. Aalborg Svømmeklub består af mange afdelinger, som har brug for hinanden og den mangfoldighed betyder netop, at vi står stærkt i forhold til de mange fritids tilbud som gives til børn, unge og voksne i dag. 

Jeg er 49 år, har voksne børn, som også er vokset op i klubben og arbejder til daglig i Aalborg Kommune, hvor jeg er Børne- og Familieleder for Område Øst i Familie og Beskæftigelsesforvaltningen.

Jeg vil være med til at sikre, at Aalborg Svømmeklub også i de kommende år vil være den forening i Aalborg, hvor man kan dyrke sin idræt på en sikker og tryg måde.
Stedet hvor man kan dyrke sin svømmesport ? hvor sikkerheden altid er i højsædet og hvor forældre kan være trygge ved at sende deres børn hen til gode oplevelser.

Mange AS-hilsner fra Denise Bakholm.

 

 


 

 
Nyheder
Nytårs hilsen 2019 
Året 2018 har som de foregående år været et meget aktivt år i Aalborg Svømmeklub...
[læs mere]
02-09-2018
Ny tøjaftale
Aalborg Svømmeklub har har indgået ny tøj aftale med Sportsmaster, Aalborg ...
[læs mere]
04-07-2018
Aktiviteter
Dansk Årgangsmesterskab 25.6-28.6.2...
[læs mere]
03-05-2016
Nyheder - Polo
Vandpolo i Vestre Fjordpark.
Vandpolo bane etableres i Vester Fjordpark.
[læs mere]
17-04-2017
I kan hente vores årsberetning for 2009 her...
[læs mere]
03-03-2010
Aalborg Svømmeklub - Skydebanevej 1 - 9000 Aalborg - Telefon: 98 10 38 77 - E-mail: kontor@aalborgsvommeklub.dk
 
sitelist.html