Om Aalborg Svømmeklub
Undervisning
Konkurrence
Vandpolo
Dykker
A.S.V.
AS shop
Aalborg Svømmeklub
   
Sitemap Print
retur
 

Formandens beretning 2010

 
 

Formandens beretning for året 2010


Som traditionen og vedtægterne foreskriver, er det igen tid for mig, gennem ”Formandens beretning”, at se tilbage på året der er gået.

Min beretning vil ikke være i kronologisk rækkefølge, men mere tages som et supplement til de velbeskrevne årsberetninger fra de enkelte afdelinger.

På årets første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen, konstituerede bestyrelsen sig med svømmeleder Denise Bakholm som klubbens næstformand.

I året 2009 gennemførte vi en reform i Undervisningsafdelingen, som betød, at flere hold blev nedlagt og andre blev slået sammen.
Da vi indførte denne reform, nu for mere end 2 år siden, var vi klar over, at den det første år ville komme til at koste os medlemmer og dermed også negative tal på indtægtssiden, men året 2010 viste, som vi både havde håbet og regnet med, at tingene ville stabilisere sig igen, når medlemmerne havde vænnet sig til de nye tider.
Som sagt, så faldt vores medlemstal gennem 2009, og det var derfor en opgave med 1. prioritet, at i 2010 skulle medlemstallet igen tilbage til det niveau, som det havde været i årene før krisen i samfundet satte ind.
Der blev derfor lagt mange ideer frem, som kunne øge vores medlemstal, for herigennem at skaffe såvel nye svømmere til klubben, som at forbedre klubbens økonomi.
Når man ser tilbage på året 2010, så lykkedes flere af vores tiltag. Lad mig blot nævne, at vi i samarbejde med Aalborg Kommune iværksatte udbud af svømmeundervisning for børn i alderen 12 – 20 år (Sport2Go) hver onsdag i Nørresundby Idrætscenter. Et tilbud som var rettet mod unge, som ikke var indmeldt i foreninger, som på den måde kunne inddrages i svømningen.
Der blev også iværksat et nyt tiltag – Livredning, som blev løbet i gang ved hjælp af SVØM og Tryg Fonden, men det er stadig så nyt, at vi endnu ikke helt kan se hvor det vil føre hen på længere sigt, men det ser lovende ud.
Der blev også sat ind på fagligheden af vores ansatte og mange af vores instruktører er gennem året blevet yderlige uddannet og opgraderet i forhold til deres virke i klubben.
Alt dette har, når vi skuer tilbage, bevirket at vi har oplevet en medlemsfremgang.
En fremgang der kunne have været større, hvis vi ikke skulle skrive folk på ventelister.
Trods alt positivt.

Som bekendt så har Aalborg Kommune afskaffet den obligatoriske svømmeundervisning for eleverne i folkeskolerne.
Hvad det kommer til at betyde for borgerne i en kommune af Aalborgs størrelse, kan man kun gætte på, men som borger i kommunen, kan man ikke være tilfreds hermed.
Med en kystlinje på flere tusinde kilometer omkring Danmark, kan det ikke være rigtigt, at vi ikke vil bibringe vores efterkommere, vores børn, muligheden for at lære at svømme. Ikke kun glæden ved at opholde sig i vand bliver de frataget, men også sikkerhedsmæssigt må børnene fra disse årgange passe på ikke at nærme sig åbent vand, hvor de ikke kan bunde.
De tilbydes så i stedet skolesvømning i sommerferien, men erfaringer, som går tilbage fra dengang skolesvømning ikke var lagt ind i den obligatoriske del af undervisningen viser, at mange børn, især de socialt dårligst stillede, aldrig fik lært at svømme som barn – og konsekvenserne heraf kan ses på klubbens hold, hvor vi har Voksen Begynderhold – og Vandskrækhold.
Her ved årsskiftet 2010 / 2011 arbejdes der mellem de forskellige interesseforeninger DGI – SVØM og bl.a. Aalborg Svømmeklub på at overtage undervisningen for de berørte børn, og tiden vil vise, om det lykkes at få alle børn til at deltage.

Såfremt Aalborg Svømmeklub kommer til at forestå denne undervisning, vil det kræve, at vi får adgang til flere bassintimer og her tænker jeg naturligvis den nye hal ved Gigantium ind. Hallen forventes klar til brug ultimo 2011, og vi er lovet at blive indkaldt, når bassintimerne skal fordeles, og jeg håber inderligt at idrætten, og her tænker jeg den svømme relaterede idræt, får plads i hallen, så det hele ikke går op i wellness, vandrutschebaner og klatrevægge – vi får se.

Vores ansigt udadtil – Konkurrenceafdelingen, bar som sædvanligt præg af mange flotte resultater og gode aktiviteter. Læsning af Årsberetningen for K – afd. vidner om et særdeles højt ambitions niveau.
Gennem året er en række ansatte og frivillige blevet udskiftet og andre er kommet til. Jeg vil gerne takke Jer alle, for den store indsats i har ydet.
Især de frivillige og det store uegennyttige arbejde der er kommet fra jer – stor tak for det – som John, formanden for K – afd., skriver, så ville hverken svømmestævner eller andre aktiviteter kunne gennemføres uden Jeres hjælp.

Uden at gå i detaljer, så er jeg nødt til at fremdrage fra året store medaljehøst og rigtig mange PR, at vi ved Vest Danske Langbanemesterskaber, tidligere SRV, tog ikke mindre 11 guld, 12 sølv og 11 bronze medaljer med hjem. At der så samtidigt blev sat 56 % PR vidner om, at vores dygtige trænere havde satses helt rigtigt – klart hjulpet af en velorganiseret træningslejr umiddelbart forinden på Mallorca og i Brønderslev.
Lad mig også nævne, at vi ved årets Danske Årgangs Mesterkaber gr. 1, blev næstbedste klub - det er flot.
Ved DM på langbane opnåde vi 22 medaljer, og ikke mindre end 21 klubrekorder måtte efterfølgende rettes til i montren ved kontoret – hvor er det flot og stort tillykke.
Det lykkedes også at kvalificere os til oprykning i Svømmeligaen efter at vi var nødt til at rykke ned. Lad os have det mål i 2011, at vi må blive deroppe.
Mange af klubbens svømmere har gennem året haft helt fantastiske resultater, lad mig blot nævne Emma-Sofie Hestbech, Mads Munk Sørensen, Sebastian Strandberg, Cecilie Hansen og ikke mindst Mie Ø. Nielsen, som gennem året bare blev ved og ved, og som løb med de 100.000 kr, da Nordjysk Idrætspris blev uddelt. Utroligt flot i så ung en alder, at modtage denne fornemme pris – stort tillykke.

Alle disse flotte resultater er selvfølgelig kommet ved intensiv og hård træning, god motivation og målrettet træning udført af vores dygtige trænere.
Jeg vil især gerne takke vores cheftræner Leifi, som har stået i spidsen for vores trænerteam, der har ført vores svømmere frem til de fine resultater, og som af SVØM blev kåret som ”Årets Årgangstræner” - stort tillykke.

Limfjordskrydseren blev igen gennemført i 2010.
Igen i år var der to distancer man kunne vælge mellem 600 m. eller 1.900 m. Årstiden taget i betragtning, var det en vejrmæssig heldig dag og arrangementet blev et tilløbsstykke, hvor stort set hele Aalborg Svømmeklub var engageret.
Tak til alle jer som muliggjorde dette for svømmeklubben helt atypiske arrangement.

Også i 2010 præsterede Aalborg Svømmeklub danske mestre og de blev traditionen tro inviteret til det årlige træf for Mestre. Denne gang i Nordkraft.
Alle fik af borgmesteren overrakt en fin gave fra Aalborg Kommune.
En dejlig aften, hvor der udover buffet, blev inviteret til koncert i Skråen.
Et flot arrangement, som kommunen fortjener stor anerkendelse for.

Aalborg Svømmeklubs Venner, i daglig tale ASV, har også i det forgangne år ydet en fantastisk indsats. Jeg vil gerne takke de flittige hænder, som under ledelse af Henrik Hegelund, har muliggjort mange fine arrangementer i årets løb og som derudover har givet Aalborg Svømmeklub en donation på 20.000 kr.
Et godt team af ildsjæle som jeg tror og håber mange vil se som et billede på, hvad en frivillig indsat kan føre til og at det også betyder, at flere vil melde sig ind i ASV

Aalborg Svømmeklubs dykkere, som forkortet hedder ASS, blev igen anvendt, da vi afviklede årets Limfjordskryds. Jeg ved i er med igen, når vi kalder på jer i 2011 og konstaterer gennem jeres bestyrelsesreferater og årsskrift, at jeres afdeling fungerer godt, ikke kun sportsligt, men også – og måske især, socialt.
2010 blev et godt år for dykkerne med masser af gode ture og fine oplevelser. De fine aftner i Jeres klubhus med film om dykning i de varme vande ved Egypten, vidner om en afdeling der blomstrer og trives.

I august måned afholdt i 40 års jubilæum og det var en stor fornøjelse at være med til at fejre denne store dag i Jeres klubhus.
I har et fantastisk klubhus at samles i, hvor klublivet kan dyrkes og udfoldes og det er dejligt at konstatere, at klubben får nyt blod ind via nye medlemmer, samt at Jeres udstyr er helt på toppen.
På den årlige generalforsamling i 2010 valgte formand gennem 8 år, Olav Bennike, at lade sig afløse af Torben Olsen. Olav forlader heldigvis ikke bestyrelsen, men overtager Torbens funktion som turleder. Tak til Olav for den store indsats og altid positive og dejlige humør, du har bibragt vores bestyrelse med.
Samtidigt også velkommen til Torben i bestyrelsen i Aalborg Svømmeklub.

Det samme kan man sige om klubbens Poloafdeling, hvor medlemstallet stille og roligt er for opadgående. Fint fremmøde og med gode sportslige resultater, (se afdelingens årsberetning) har I klaret jer rigtig godt.
En stor tak igen i år til træneren Rasmus Andreasen.
Dit engagement gør, at ingen taber humøret.
Tak til formand Jesper Graungaard. Du og dine hjælpere er med til at give klubben bredde og større perspektiv, samt være til gavn for de af vores unge, som vælger hastighedssvømning fra og hellere vil spille vandpolo.
Når man kigger i Poloafdelingens årsskrift kan man se, at der er spillet mange fremragende resultater ind og at alting tyder på, at vi kun har set begyndelsen.
Jeg er sikker på, at 2011 bliver endnu bedre for Poloafdelingen.

Gennem året har vi indstillet os på, at skulle flytte til et andet klubhus og inden d. 1. april 2011, skal vi være ude af Harald Jensens Vej 1, da huset er solgt til private formål. Renoveringen af Nordkraft nærmer sig sin afslutning og efterhånden som de enkelte afsnit bliver færdige, rykker flere og flere af byens foreninger til dette, for byen, fantastiske sted.
Aalborg Svømmeklub har, grundet sin størrelse som klub, ønsket at bevare et selvstændigt klubhus og takkede derfor pænt nej – tak, da tilbuddet om at følge med ind i Nordkraft kom. I stedet er vi tilbudt nye omgivelser på Skydebanevej, hvor Handicap Idræt har haft til huse i en del år, og som nu flytter ind i Nordkraft.
Flytningen vil pågå primo marts måned 2011.

Med et støt stigende medlemstal – især mod slutningen af året hvor vi nu nærmer os tidligere tiders medlemstal, - så er det stadig en stor opgave at binde klubben sammen. Ikke kun afdelingerne i mellem, men også udadtil i forhold til offentlige myndigheder og sidst, men ikke mindst som kommunikationscenter for hvad der sker og foregår.
Hertil har vi Lene Nørgaard på kontoret og jeg vil gerne her benytte lejligheden til at sige dig tak for din indsats gennem året, ikke kun for det arbejde, som du får løn for, men også det arbejde, hvor du på lige fod med de frivillige gør en stor indsats som overdommer – tak for det Lene.

Min beretning er ved at slutte, men inden vil jeg gerne sige tak til alle, som gennem året, på en eller anden måde, ved deres virke har bidraget til at yde en indsats for Aalborg Svømmeklub.
Tak til vores Svømmeudvalg, som gennem året har foretaget en del udskiftninger, tak til dem der gennem flere år ydede en stor indsats og velkommen til de nye, som nu skal tage over. Tak til vores trænere, svømmelærer, opsyn, livreddere, assistenter, til de ansatte i hallerne, embedsmænd og politikere, som vi i vores dagligdag har kontakt med og som altid er klar med et råd eller en hjælpende hånd i nøden. Tak til vores bestyrelse, uden jer og alle de timer i lægger i klubben, kunne vi ikke drive så stor en klub.
Tak til vores sponsorer, SIFA, Spar Nord Bank, SportsDress, SPEEDO, og OK – Automater, tak til alle jer der har støttet os og derved medvirket til at fastholde det store aktivitetsniveau vi har haft.

Som meddelt, er dette min sidste generalforsamling.
Jeg vil derfor gerne benytte lejligheden her til at takke for de mange år jeg har haft i Aalborg Svømmeklub, hvor jeg blev meldt ind i 1964, og hvor jeg de sidste 18 år har siddet som frivillig på forskellige poster, hvoraf de sidste 16 år var som henholdsvis næstformand og formand.
En tid som har budt på mange venskaber og oplevelser af både privat og klubmæssig karakter.

Afslutningsvis vil jeg gerne påpege, at det er mit håb og ønske, at min efterfølger også vil sikre, at Aalborg Svømmeklub også i de kommende år vil være den forening i Aalborg, hvor man kan dyrke sin idræt på en sikker og tryg måde.
Stedet hvor man kan dyrke sin svømmesport – hvor sikkerheden altid er i højsædet og hvor forældre kan være trygge ved at sende deres børn hen til gode oplevelser.

Med ønsket om et godt og fremgangsrigt 2011, sætter jeg hermed min beretning til generalforsamlingens afstemning og debat.

Klaus Borkmann
formand
Nyheder
Nytårs hilsen 2019 
Året 2018 har som de foregående år været et meget aktivt år i Aalborg Svømmeklub...
[læs mere]
02-09-2018
Nyheder - Polo
Vandpolo i Vestre Fjordpark.
Vandpolo bane etableres i Vester Fjordpark.
[læs mere]
17-04-2017
Nyheder - Undervisning
REMA 1000 Aqua Camp 2019 
I uge 31 og 32 tilbyder Aalborg Svømmeklub alle vandglade børn mellem 6 - 13 år ...
[læs mere]
06-04-2019
DM i bassinlivredning
[læs mere]
09-04-2017
Lidt nyt fra undervisningsafdelinge...
Skolesvømning - nye tiltag i samarbejde med SVØM - Månedens medarbejder
[læs mere]
12-03-2017
Ny chefinstruktør ansat
[læs mere]
27-06-2016
Trænger du til et velfortjent afbræ...
[læs mere]
09-12-2013
Information
Ind- og udmeldelse
[læs mere]
09-01-2014
Aalborg Svømmeklub - Skydebanevej 1 - 9000 Aalborg - Telefon: 98 10 38 77 - E-mail: kontor@aalborgsvommeklub.dk
 
sitelist.html